وبلاگ نام فارسی با گرد آوری لیست کامل نام های فارسی و تفکیک اسم های ایرانی دختر و پسر و معرفی مجموعه نام های اصیل فارسی در قدم اول و معرفی نام های مرسوم ایرانی دیگر که ریشه های غیر فارسی دارند در قدم بعدی ، سعی در ارائه ی لیست کامل اسامی ایرانی به فارسی زبانان سراسر جهان دارد تا به آنها کمکی در انتخاب نام فرزند کرده باشد و قدم مثبتی در انتقال فرهنگ اصیل ایرانی برداشته باشد .

طراحی این وبلاگ به دست سعید خاکی می باشد و بخشی از اقدام های وی برای سامان دادن و بالا بردن کیفیت وبلاگ های ایرانی می باشد .

شما عزیزان می توانید با بازدید خودتان از این وبلاگ ما در بهبود جایگاه وبلاگ های ایرانی همراهی نمایید .